Foredrag

For at skaffe midler til mine projekter holder jeg mange foredrag.

Mit honorar går ubeskåret til projekterne.


 I 2021 kan jeg tilbyde disse foredrag:

 

De glemte flygtninge"
omhandler Liberias historie og de voldsomme borgerkrige, som tvang mange flygtninge til Ghana. Flygtningene er der stadig, de er strandet i ”Liberian Camp” uden økonomiske muligheder for at vende tilbage til Liberia. Mange har også stadig så voldsomme traumer fra krigen, at de ganske enkelt ikke tør rejse hjem igen.


FruHansensPlan støtter i slumbyen Liberian Camp.Vi laver blandt andet laver mad til børnene og hjælper med penge til skolegang, medicin, sygehusophold, bøger, skolematerialer, myggenet m.m.


Første del af foredraget vil derfor omhandle Liberia og krigene, og hvordan mine venner endte i ”Liberian Camp” i Ghana og anden del af foredraget vil omhandle projekterne med børnene.


Varighed ca. 2x 45 min.


-------------------------------------------------------------------------------

 

”FruHansens projekter i Liberian Camp”
omhandler udelukkende arbejdet i campen med børnene


Varighed ca. 45 min.

 

------------------------------------------------------------------------------


”Vand er liv”
omhandler hvordan man forholdsvis enkelt kan bygge brønde og vandtanke til opsamling af regnvand. Jeg har projekter i det nordlige Ghana, hvor vi bygger vandtanke, samt projekter i det sydlige, hvor vi bygger brønde.


Der er stor geografisk og kulturel forskel på nord og syd, så foredraget giver også et indblik i befolkningens livsbetingelser i de forskellige egne af Ghana.


Varighed ca. 2x 45 min


------------------------------------------------------------------------------

 


”Hekse og computere”
handler om de fordrevne kvinder i Kpatinga i det nordlige Ghana. De er anklaget for hekseri og forstødt fra deres landbyer og familer. FruhansensPlan støtter kvinderne både med mad, sygeforsikring og små projekter, som kan forbedre deres levevilkår.
Foredraget går i dybden med overtroen og de socciale årsager til at kvinderne bliver fordrevne. 
Få kilometer fra "hekselejren" har Fruhansesplan etableret en lille computerskole, så kontrasterne mødes i den grad i dette foredrag og giver en spændende vinkel på dagliglivet i det nordlige Ghana. 


Varighed ca. 2 x45 min


------------------------------------------------------------------------------

Efter aftale kan jeg sammensætte et foredrag specielt for jer, omhandlene et mix af ovenstående emner,
alt efter hvad I ønsker at have forkus på. 


Jeg holder også foredrag for skole-klasser.
Disse foredrag aftales og tilpasses individuelt, både ang. inhold, længde og børnenes alder.


--------------------------------------------------------------------------------


Arbejdstøjet er altid parat :) 

Ring gerne, så vi kan få en snak om, hvad I vil have fokus på til jeres foredrag


Foredrag