Foredrag

For at skaffe midler til mine projekter holder jeg mange foredrag.

Mit honorar går ubeskåret til projekterne.


 I 2020 kan jeg tilbyde disse foredrag:

 

De glemte flygtninge"
omhandler Liberias historie og de voldsomme borgerkrige, som tvang mange flygtninge til Ghana. Flygtningene er der stadig, de er strandet i ”Liberian Camp” uden økonomiske muligheder for at vende tilbage til Liberia. Mange har også stadig så voldsomme traumer fra krigen, at de ganske enkelt ikke tør rejse hjem igen.


FruHansensPlan støtter i slumbyen Liberian Camp.Vi laver blandt andet laver mad til børnene og hjælper med penge til skolegang, medicin, sygehusophold, bøger, skolematerialer, myggenet m.m.


Første del af foredraget vil derfor omhandle Liberia og krigene, og hvordan mine venner endte i ”Liberian Camp” i Ghana og anden del af foredraget vil omhandle projekterne med børnene.


Varighed ca. 2x 45 min.


-------------------------------------------------------------------------------

 

”FruHansens projekter i Liberian Camp”
omhandler udelukkende arbejdet i campen med børnene


Varighed ca. 45 min.

 

------------------------------------------------------------------------------


”Vand er liv”
omhandler hvordan man forholdsvis enkelt kan bygge brønde og vandtanke til opsamling af regnvand. Jeg har projekter i det nordlige Ghana, hvor vi bygger vandtanke, samt projekter i det sydlige, hvor vi bygger brønde.


Der er stor geografisk og kulturel forskel på nord og syd, så foredraget giver også et indblik i befolkningens livsbetingelser i de forskellige egne af Ghana.


Varighed ca. 2x 45 min


------------------------------------------------------------------------------

 


”Ghana på kryds og tværs”
er en personlig rejsefortælling fra landet. Fortællingen kommer både til Guldkysten med de danske fodspor fra fortiden og på besøg i ”hekse-lejre” i de øde områder af landet – samt meget mere.  


Varighed ca. 45 min


------------------------------------------------------------------------------


Jeg holder også foredrag for skole-klasser.
Disse foredrag aftales og tilpasses individuelt, både ang. inhold, længde og børnenes alder.


--------------------------------------------------------------------------------


Arbejdstøjet er altid parat :) 

Ring gerne, så vi kan få en snak om, hvad I vil have fokus på til jeres foredrag


Foredrag