Foreningen


Jeg var i Ghana som frivillig første gang i januar 2014, og dette blev starten for FruHansensPlan.
I løbet af de første par år fik jeg etableret et godt netværk i Ghana og aktivitets-niveuet steg meget.

Der blev derfor behov for et større økonomisk grundlag, så i 2018 stiftede jeg foreningen ” FruHansensPlan”,
så det dermed er muligt at modtage donationer og søge fonde om midler.


Foreningens formål er at yde støtte til vanskeligt stillede familier i Ghana
samt forbedre forholdene i lokalsamfund primært ved at bygge brønde/vandtanke og renoverer skoler.


Som medlem betaler du 400 kr. årligt i kontingent for personligt medlemsskab. Et husstands-medlemskab koster 600 kr.
Kontingentet går ubeskåret til formålene.
Medlemmernes kontingent vil så vidt muligt blive brugt til spise-projektet i Liberian Camp.

Hvis du vil være medlem eller vide mere,
så venligst send mail til  lisbet@fruhansensplan.dk eller ring 3027 7496


Bestyrelsen består af:

Formand Lisbet Hansen

Næstformand Hanne Eriksen

Kasser Birgit Hedegård


CVR-nummer: 39767007

Sparekassen Danmark

9070 1628740557Du kan også støtte os på andre måder 

- du kan give en gang aftensmad til vores ca. 130 børn i Liberian Camp, det koster 500 kr.

- du kan donere mad til kvinderne i hekselejren i Kpatinga
- du kan donere til en brønd

- du kan donerer til en vandtank

- eller booke et foredrag med mig - ring og hør nærmere på 3027 7496
               Hvem er vi