Socialt arbejde i Liberian Camp


Liberian Camp ligger i udkanten af Ghanas hovedstad Accra.
Det er en tidligere flygtningelejr for flygtninge fra borgerkrigene i Liberia i 1989 – 2003. Der bor ca. 20.000 mennesker.
Lejren kaldes også Buduburam Camp.

Lejren er officielt nedlagt, og FN har trukket sig ud af arbejdet for længst – men flygtningene bor her stadig. De har ikke økonomisk mulighed for at rejse hjem igen, og hvad de måtte have ejet af jord eller huse i Liberia er nu overtaget af andre.
Mange har set deres familier blive slået ihjel og er bange for repressalier, hvis de vender hjem.

Liberianerne bliver anset som ”fremmede”, og de står derfor bagerst i køen til at få et arbejde.
Fattigdommen er stor, og mange børn får ikke mad nok og er fejlernærede.
De sanitære forhold er meget dårlige, og malaria, kolera og tyfus er et stort problem. Rabies med dødelig udgang forekommer også.


Vores arbejdsfordeling er enkel:
Isack, Marie og andre af mine venner i campen laver det praktiske arbejde – og FruHansensPlan skaffer pengene til det. 😊
Jeg er dernede som regel to gange om året og har lejet et lille hus i slummen, hvor jeg bor, og hvor vi kan styre vores aktiviteter fra.


To gange om ugen laver vi varm mad til ca.280 børn ( ca. 130 om tirsdagen og 150 om lørdagen ) . Mange flere børn har behov for mad, men de 280 måltider er hvad vi kan klare både økonomisk og rent fysisk med arbejdskraft og plads til spisningen. Maden bliver lavet over åben ild af lokale kvinder. Hver fredag bager vi 300 boller ( eller pølsehorn hvis der er penge til det ) i en lille gasovn til børnene, som de kommer og henter efter skoletid.

Projektet har kørt uden stop siden marts 2017, dog med den lille pause her i foråret pga. corona, hvor vi i stedet delte ris ud til 
familierner i campen.


- vi skaffer medicin og hjælper økonomisk ved sygdom og hospitalsindlæggelse
- vi skaffer hjælpemidler til handicappede
- vi støtter de unge piger med præventions-vejledning/tilbud og vaskbare hygiejnebind
- vi uddeler skoletasker, hæfter og blyanter
- vi uddeler tøj og sko

- vi bygger toiletter

- vi reparerer huse, når dårligt vejr har fået dem til at styrte sammen

- vi har etableret en lille legeplads til børnene


OPDATERING PR. MARTS 2024


Situationen i liberian camp er meget slem, da de ghanesiske myndigheder er gået
i gang med at rive hele campen ned.


Tusindvis af mennesker erhjemløse og har søgt tilflugt i skoler og kirker. 


Vores spisehus, legepladsen og " the danish emabassy" er også revet ned.
Vi afventer, hvordan det hele vil udvikle sig. Vi har lejet en bygning uden
for "camp-området" og vil forsøge at holde kontakt til " vores børn" og fortsætte madprojektet ,

dog i væsentlig mindre målestok.


Socialt arbejde i Liberian Camp