Socialt arbejde i Liberian Camp


Liberian Camp ligger i udkanten af Ghanas hovedstad Accra.
Det er en tidligere flygtningelejr for flygtninge fra borgerkrigene i Liberia i 1989 – 2003. Der bor ca. 20.000 mennesker.
Lejren kaldes også Buduburam Camp.

Lejren er officielt nedlagt, og FN har trukket sig ud af arbejdet for længst – men flygtningene bor her stadig. De har ikke økonomisk mulighed for at rejse hjem igen, og hvad de måtte have ejet af jord eller huse i Liberia er nu overtaget af andre.
Mange har set deres familier blive slået ihjel og er bange for repressalier, hvis de vender hjem.

Liberianerne bliver anset som ”fremmede”, og de står derfor bagerst i køen til at få et arbejde.
Fattigdommen er stor, og mange børn får ikke mad nok og er fejlernærede.
De sanitære forhold er meget dårlige, og malaria, kolera og tyfus er et stort problem. Rabies med dødelig udgang forekommer også.


Tre af mine venner i slummen – John, Isac og Ben - har dannet en NGO kaldet ” We-Can ”, og FruHansensPlan arbejder sammen med dem.

Vores arbejdsfordeling er enkel:
John, Isack og Ben laver det praktiske arbejde – og FruHansensPlan skaffer pengene til det. 😊
Jeg er dernede som regel to gange om året og har lejet et lille hus i slummen, hvor jeg bor, og hvor vi kan styre vores aktiviteter fra.


To gange om ugen laver vi varm mad til ca.280 børn ( ca. 130 om tirsdagen og 150 om lørdagen ) . Mange flere børn har behov for mad, men de 280 måltider er hvad vi kan klare både økonomisk og rent fysisk med arbejdskraft og plads til spisningen. Maden bliver lavet over åben ild af lokale kvinder. Hver fredag bager vi 300 boller ( eller pølsehorn hvis der er penge til det ) i en lille gasovn til børnene, som de kommer og henter efter skoletid.

Projektet har kørt uden stop siden marts 2017, dog med den lille pause her i foråret pga. corona, hvor vi i stedet delte ris ud til 
familierner i campen.


- vi skaffer medicin og hjælper økonomisk ved sygdom og hospitalsindlæggelse
- vi skaffer hjælpemidler til handicappede
- vi støtter de unge piger med præventions-vejledning/tilbud og vaskbare hygiejnebind
- vi uddeler skoletasker, hæfter og blyanter
- vi uddeler tøj og sko

- vi bygger toiletter

- vi reparerer huse, når dårligt vejr har fået dem til at styrte sammen

- vi har etableret en lille legeplads til børnene


Vi formidler også aftaler om sponsorering af skolegang for børnene i campen.
Alt efter barnets alder koster 1 års skolegang mellem 500-1500 kr.
Du betaler forud for et år, og binder dig ikke for mere - vi vil selvfølgelig tillade os at spørge når året er omme, om du vil sponsere igen – men du er fri til at sige ja eller nej.
Du modtager en kvittering fra skolen for betalingen, og du er altid velkommen til at kontakte os for info om ”dit barn”.

Send om en mail eller ring, hvis du er interessert i at blive skolesponsor.


Opdatering januar 2022

Desværre har vi i efteråret 2021 fået den store udfordring, at den ghanesiske regering vil rydde hele området, da man siger, at kriminaliteten er voldsom, og stedet er et skjulested for illegale indvandrere. Hvorvidt trudslen om nedrivning bliver alvor, vides ikke, men regeringen virker meget stålsat denne gang. Vi har derfor købt et lille jordlod uden for campen og har bygget et lille "suppekøkken" her, så vi har en form for base, hvor børnene kan søge hen, hvis det bliver alvor. I mellemtiden bruger vi jorden til at dyrke grøntsager til vores madlavning. 

Socialt arbejde i Liberian Camp