Computerskolen i Kpatinga

Computerskolen i Kpatinga

I 2020 har vi etableret en lille computerskole i landsbyen Kpatinga. 

Vi har 15 arbejdsstationer. Lokalet er en del af høvdingegårdens bygninger, og vi har bekostet istandsættelsen mod fri brugsret. 

Da vi startede byggeriet var der blot fire mure, intet tag, og gederne gik rundt derinde. Det har været en lidt lang proces at 
få bygningen renoveret, da dårligt vejr og dermed følgende ufremkommelige veje har forsinket processen meget, og lige sådan
da den gamle høvding døde, så fyldte sørgecermonierne så meget, at arbejdet lå stille i lang tid. 

Men nu er vi klar !

Min gode veninde Mariam Yarquah er ansvarlig for driften. Sualima, som underviser på folkeskolen i Kpatinga, 
er vores underviser. 

Meget undervisning været lukket ned i Ghana pga. corona, så pt.( oktober 2020 )  afventer vi tilladelse fra staten
til at åbne for undervisningen. Det er vores håb, at unge fra landsbyen kan få undervisning i almen brug af pc og internet, lige som vi håber, vi kan tilbyde hjælp til brevskrivning og print til landsbyens beboere.