Skolerne i Kpatinga og Nwogu

Computerskolen i Kpatinga

I 2020 har vi etableret en lille computerskole i landsbyen Kpatinga. 

Vi har 15 arbejdsstationer. Lokalet er en del af høvdingegårdens bygninger, og vi har bekostet istandsættelsen mod fri brugsret. 

Da vi startede byggeriet var der blot fire mure, intet tag, og gederne gik rundt derinde. Det har været en lidt lang proces at 
få bygningen renoveret, da dårligt vejr og dermed følgende ufremkommelige veje har forsinket processen meget, og lige sådan
da den gamle høvding døde, så fyldte sørgecermonierne så meget, at arbejdet lå stille i lang tid. 

Men nu er vi klar !

Min gode veninde Mariam Yarquah er ansvarlig for driften.
Sualima, som underviser på folkeskolen i Kpatinga, er vores underviser. 

Meget undervisning været lukket ned i Ghana pga. corona, men i januar 2021 kunne vi indevie skolen og starte undervisningen.
Både børn og underviser er meget begejstrede for denne nye mulighed, og går til sagen med stor iver. 
Vi har fået sponseret en dejlig stor printer fra MCA-Computer, Nr. Sundby,
så det er en stor fornøjelse, at dette projekt nu kører og fungerer på alle måder.  
I samarbejde med Brønderselv Rotarty er vi i sommeren 2022 gået i gang med at opføre en tilbygning til den eksisterende skole i Nwogu. Vi bygger en længe med 3 klasseværelser samt kontorer. Bygningen skal benyttes af junior-high-årgangen. De bliver pt undervist uden for under halvtag - en løsning, som gør at i regntiden er skolegang omtrent umulig. 


Vi regner med, at bygningen vil stå klar inden årest udgang. Her efter skal vi i gang med processen at skaffe midler til bord, bænke, bøger osv. Vi håber på sigt også at kunne installere computere i bygningen. 

Juniorhigh-school i Nwogu